ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ      
Αγώνας 5 χλμ.
Ο Αγώνας 5.000 μ. έχει αφετηρία  στην Πλατεία Ησαΐα και τερματισμό στο ίδιο σημείο.

 

Η εκκίνηση του αγώνα δίνεται στην αψίδα που θα είναι στημένη στην Πλατεία Ησαΐα, στο κέντρο της πόλεως. Η συνέχεια γίνεται σε κεντρικούς δρόμους, με τερματισμό την Πλατεία Ησαΐα.

Η διαδρομή είναι σε άσφαλτο σε όλο το μήκος της.

 

Αγώνας 10χλμ.

Ο Αγώνας 10.000 μ. έχει αφετηρία  στην Πλατεία Ησαΐα και τερματισμό στο ίδιο σημείο.

 

Η εκκίνηση του αγώνα δίνεται στην αψίδα που θα είναι στημένη στην Πλατεία Ησαΐα, στο κέντρο της πόλεως. Η συνέχεια γίνεται σε κεντρικούς δρόμους, με τερματισμό την Πλατεία Ησαΐα. Ο κύκλος αυτός της διαδρομής, γίνεται δύο φορές καθώς έχει μήκος 5 χιλιόμετρα.

Η διαδρομή είναι σε άσφαλτο σε όλο το μήκος της.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ